کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 6
1. پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 55-63

حمید سارانی؛ علیرضا الهی


2. استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 57-71

احمد محمودی؛ جلیل یونسی؛ محمد حسن متقی شهری؛ جواد شهلائی باقری


3. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفته در ورزش

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 75-86

ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر


5. تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 77-84

حسن پورسلطانی زرندی


6. تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 103-114

رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی