کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 3
1. اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 51-60

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر


2. بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 49-61

رضا اندام؛ مرتضی عسگری؛ میترا سلیمی


3. تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 11-24

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حسین ذکایی