کلیدواژه‌ها = روش تحقیق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روش‌شناسی مطالعاتی تولیدات ISC مدیریت ورزشی ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 85-102

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مرتضی رضایی صوفی؛ صلاح دستوم؛ نسرین احمدی