با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر حداکثر اکسیژن مصرفی(VO2max) مردان غیر فعال

خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاده؛ رضا غنیمتی؛ عبداله باقری؛ سیروس شیخی؛ مهدی غنیمتی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 11-18

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر VO2max مردان غیر فعال انجام شد. بدین منظور، 33 مرد غیر فعال سالم با میانگین سنی (7/25±5/2 سال) به چهار گروه دارونما، مکمل، تمرین‌ دارونما و تمرین- مکمل تقسیم شدند. گروه دارونما و مکمل هر روز به مدت یک ماه 500 میلی گرم به ترتیب نشاسته و پودر سیر مصرف کردند. گروه سه و چهار علاوه بر مصرف ...  بیشتر

تاثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیمار¬های قلبی- عروقی HS-CRPو رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار

مجید کاشف؛ امیر حسین براتی؛ فرشته شهیدی؛ خلیل خلیلی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 19-26

چکیده
     این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیمار­های قلبی- عروقی HS-CRP و رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 15تا 18 سال و نمونه آماری شامل45 نفر از دانش آموزان با‌ میانگین سن، قد، وزن و BMI به ترتیب( 0/88±16/21سال، ...  بیشتر

تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق

سید رضا عطارزاده حسینی؛ زیبا رحیمیان مشهد

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 27-36

چکیده
     زمینه و هدف: سندرم متابولیک؛ مجموعه­ای از عوامل خطر نظیر: چاقی، هایپرگلیسمیا، پُرفشار خونی، دیس­لیپیدمی است که در توسعه بیماری­های قلبی عروقی و دیابت­ نوع دو سهیم است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص‌های سندروم متابولیک زنان چاق بود.    روش بررسی: ...  بیشتر

تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات بر کراتین کیناز سرمی وآزردگی عضلانی ناشی از دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد

افشار جعفری؛ جبار بشیری؛ فرید اعتمادیان؛ منصور آقایی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 44-37

چکیده
     مقدمه: با توجه به نتایج متناقض مربوط به اثر بارگیری مکمل کراتین بر آزردگی عضلانی، تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر بارگیری مکمل کراتین مونوهیدرات بر کراتین کیناز تام سرمی و آزردگی عضلانی ‌ناشی از دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد انجام شد.    روش‌شناسی:20 مرد کوهنورد سالم داوطلب (سن28-20 سال، درصد چربی 12-8 و اکسیژن مصرفی ...  بیشتر

تأثیر یک جلسه فعالیت توان بی هوازی بر پاسخ برخی عوامل ریولوژی خون زنان جوان فعال

محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ محمد همتی نفر؛ زینب ملااسماعیلی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 45-52

چکیده
     مقدمه و هدف: همورئولوژی، علم مطالعه جریان و تغییر شکل خون در برابر نیروها و فشارهای وارده بر آن می‌باشد. فعالیت­های بدنی مختلف می­توانند تغییرات ریولوژیکی متفاوتی ایجاد کنند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر یک جلسه فعالیت بی­هوازی بر پاسخ برخی عوامل ریولوژی خون زنان جوان فعال می‌باشد.    روش­شناسی: شانزده زن ...  بیشتر

نیمرخ مهارت‌های روانی جودوکاران نخبه ایران: مورد کاربرد برای کشف وتوسعه استعداد(TID)

فرشاد تجاری

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 53-60

چکیده
  هدف این پژوهش،تعیین و مقایسه نیم رخ روانی مردان جودوکار نخبه ایران در سه گروه سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان درایران است. به این منظور 218 نفر جودوکار نخبه بزرگسال با میانگین 4/9  25/7 سال، جوان1/4 18/9سال و نوجوان 0/7  7/15 سال بصورت هدفدار انتخاب شدند. آزمودنی‌ها بوسیله پرسشنامه مهارتهای روانی SASI  مورد ارزیابی قرار گرفتد. تجزیه وتحلیل ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

مرتضی رضایی صوفی؛ محمد دوستار؛ مهدی سعادت

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 61-72

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی با اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان  تشکیل می­دهند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده­ها از دو پرسشنامه سلامت سازمانی که محقق ساخته بوده و از 50 سوال تشکیل‌شده و دارای 11 بخش می‌باشد ...  بیشتر

رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهراهواز

محمدعلی قره؛ محمدحسن فردوسی؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 73-80

چکیده
     هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهر اهواز بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران تربیت بدنی وهیأت های ورزشی شهر اهواز بود که برای انتخاب نمونه تعداد 108 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از ...  بیشتر

بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‌بدنی

صدیقه حیدری نژاد؛ محمد بهرامی؛ طاهره ازمشا

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 81-88

چکیده
  توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک­های مؤثر برای استفاده بهینه از ظرفیت­ها و توانایی‌های آنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره­های آموزش ضمن­خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‌بدنی شهر اهواز بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام شده‌است. جامعه آماری کلیه دبیران ...  بیشتر

بررسی تأثیر نام تجاری تیم‌های موفق بر میزان وفاداری هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران

محمد احسانی؛ وجیهه جوانی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 89-98

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نام تجاری تیم های موفق فوتبال بر میزان وفادارای هواداران در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.  بنابراین این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی است که در آن 384 نفر از هواداران چهار تیم صدر جدول لیگ برتر ایران در نهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1388-1389 مورد بررسی قرار گرفتند.. ابزار ...  بیشتر

نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

سارا کشکر؛ مجتبی سلیمانی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 99-104

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اجرای برنامه خصوصی­سازی و توسعه ورزش­های همگانی از دیدگاه کارشناسان انجام گرفت. مواد و روش­ها: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به تحقیقات مختلف و اهداف ...  بیشتر