نویسنده = عبدالمهدی نصیرزاده
تعداد مقالات: 4
1. موانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 43-56

10.30473/arsm.2019.5844

عبدالمهدی نصیرزاده؛ زهرا فراهانی؛ لیلا سلطانیان


2. تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 75-84

10.30473/arsm.2019.27517.2248

مهری صفرنژاد؛ عبدالمهدی نصیرزاده


4. طراحی و تبیین مدل اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 31-42

عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی