نویسنده = اسماعیل شریفیان
تعداد مقالات: 5
3. موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 73-82

اسماعیل شریفیان؛ محمد حسین یوسفی زرندی؛ کوروش قهرمان تبریزی


4. ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 43-54

سمیه محمدی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان