نویسنده = محمدرسول خدادادی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 23-32

محمدرسول خدادادی؛ مریم فریدفتحی؛ سارا معصوم زاده