نویسنده = محسن لقمانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت‌بدنی مدارس دورۀ ابتدایی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 115-126

سیدمحمدحسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ محمدابراهیم رزاقی؛ محسن منوچهری نژاد


2. مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 55-66

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی


3. طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 79-90

مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی