نویسنده = مهدی طالب پور
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 77-87

10.30473/arsm.2019.33155.2671

اسیه قربانیان رجبی؛ مهدی طالب پور؛ گیوم مقتینو؛ گیوم بوده؛ آذر کفاش پور


3. مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 103-116

فریده هادوی؛ مهدی طالب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم نخعی نیازی


4. بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 23-36

عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی


5. طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 79-90

مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی


6. تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 35-48

میثم روحانی؛ مهدی طالب پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار