نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 55-66

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی


2. بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 91-109

صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ رحیم رسولی