نویسنده = سیده طاهره موسوی راد
تعداد مقالات: 3
3. اولویت بندی موانع مدیریت زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 111-119

سیده طاهره موسوی راد؛ ابولفضل فراهانی؛ پریوش بیات