نویسنده = سمیرا فیضی
تعداد مقالات: 1
1. نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 57-68

امین رشید لمیر؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی