کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 4
1. سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 117-126

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری


2. رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 75-84

ابوذر سوری؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ربیع اله سوری


3. ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 85-98

علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی