کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تعداد مقالات: 4
2. پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 55-63

حمید سارانی؛ علیرضا الهی


3. بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ های ورزش های آبی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 67-78

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی