کلیدواژه‌ها = مدیران صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 79-91

حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار