کلیدواژه‌ها = اهمیت وظیفه
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین ویژگی های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران: نقش میانجی تعهد حرفه ای

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 21-32

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ رحیم رسولی؛ محسن لقمانی


2. مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 55-66

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی