کلیدواژه‌ها = ورزش قهرمانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 27-38

میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت


3. تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 127-142

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی