نویسنده = کیوان شعبانی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 57-67

10.30473/arsm.2018.5090

نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم


2. هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 11-22

حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ جهان امیری


3. رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 75-84

ابوذر سوری؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ربیع اله سوری