کلیدواژه‌ها = "گردشگری ورزشی"
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان البرز

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 109-116

10.30473/arsm.2020.6456

نگار امین رستمکلایی؛ حسین پورسلطانی زرندی


2. ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی شهرستان مینودشت)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 105-115

حمیده خسروی مهر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی