کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 3
3. ارائه مدل زیر ساخت فنآوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 35-51

جواد مرادی چالشتری؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمدرضا مرادی؛ محمود جمالی گله