کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدل SWOT-ANP

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 139-153

10.30473/arsm.2019.5851

رضا عباسی بختیاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


2. ارائه مدل زیر ساخت فنآوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 35-51

جواد مرادی چالشتری؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمدرضا مرادی؛ محمود جمالی گله


3. تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 37-54

گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری