دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز 1396، صفحه 11-113 (پاییز96) 
2. تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWOT

صفحه 21-34

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


5. بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور

صفحه 57-66

علی نقی غلامی؛ علیرضا زارع؛ اکبر قلاوند؛ رضوان شیرالی