با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی، مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشگاه کردستان

2 استاد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تمپل، آمریکا

چکیده

مفهوم استراتژی‌های مقابله‌ای هواداران فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی، حوزه جدیدی در ادیبات مدیریت و روان‌شناسی ورزشی است که به تازگی علاقه محققان رفتار مصرف‌کننده ورزشی را به‌خود جلب کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف استراتژی‌های مقابله‎ای هواداران تیم ملی فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی انجام پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به‌صورت تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری شامل هواداران تیم ملی بودند که صفحه اینستاگرام فدراسیون فوتبال را دنبال می‎کردند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و مصاحبه عمیق با 16 شرکت‎کننده تا اشباع نظری صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری و از نرم‌افزار ان‌ویوو استفاده شد. نتایج نشان داد استراتژی‌های مقابله‌ای هواداران تیم ملی در دو مضمون اصلی؛ استراتژی‌های مقابله‎ای احساسات- محور و مسأله- محور و شش مضمون فرعی؛ فاصله گرفتن از تیم، تقویت، موفقیت و دستاوردهای گذشته، تعصب درون گروهی و خوش‎بینی به آینده، رفتار تخریبی و انفجار هستند. نتایج این پژوهش در دو بخش نظری و عملی کاربردهای حائز اهمیتی را فراهم کرده است. از یک طرف، اولین مطالعه صورت گرفته در زمینه استراتژی‌های مقابله‌ای هواداران تیم ملی در شرایط تهدید هویت تیمی بوده و بخشی از شکاف عظیم این حوزه در تحقیقات داخلی و خارجی را برطرف کرده است. از طرف دیگر، دیدگاهی منسجم و درک کاملی از استراتژی‎های مقابله‌ای هواداران تیم ملی فوتبال و طیف وسیعی از اقدامات لازم مدیریتی برای مدیریت هرچه بهتر این استراتژی‌ها را ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات