با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2769
تعداد پذیرش 322
تعداد عدم پذیرش 2042

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 3356
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2026
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 497 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 100 روز
درصد پذیرش 12 %