با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

 

جهت ارتباط با دبیرخانه فصلنامه از روش های زیر استفاده نمایید.

 آدرس پستی: تهران- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.

مدیر اجرایی: محمد محسن صدر

شماره تماس: 09129237229

- سایت اینترنتی:   http://arsmb.journals.pnu.ac.ir      

- ایمیل:  journal.arsmb@pnu.ac.ir

 

 

 

 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image