تعداد مقالات: 308
126. نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 43-49

مجید جاوید؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ احسان محمدی ترکمانی


130. بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 61-74

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ نصراله محمدی


131. تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 67-78

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری


133. بررسی ارتباط بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 67-76

سلیم عباسی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


134. مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 65-76

سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر منتظری


135. نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 59-69

فاطمه اللهیاری؛ هادی بیاتی؛ سید نصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


137. نیاز سنجی شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 63-74

فریبرز فتحی؛ محمد امین صیادی؛ میرحسن سید عامری


138. بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ های ورزش های آبی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 67-78

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی


139. قابلیت سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 55-64

معصومه آدمی؛ حسین پناهی


140. استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 57-71

احمد محمودی؛ جلیل یونسی؛ محمد حسن متقی شهری؛ جواد شهلائی باقری


141. پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 55-62

حسن فهیم دوین؛ احسان اسداللهی


142. پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 55-63

حمید سارانی؛ علیرضا الهی


143. اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 51-60

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر


144. رابطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضای هیأت‎علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 51-60

حمید قاسمی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ منوچهر ططری؛ زینب امرایی


145. بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 57-66

علی نقی غلامی؛ علیرضا زارع؛ اکبر قلاوند؛ رضوان شیرالی


147. مطالعۀ تطبیقی روش‌های ارائة انواع بیمه در ورزش ایران و کشورهای منتخب

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 47-60

ابوالفضل فراهانی؛ امین پورنقی؛ غدیر مهدوی کلیشمی


148. نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 57-68

امین رشید لمیر؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی


149. تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 57-67

10.30473/arsm.2018.5090

نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم