تعداد مقالات: 308
276. تأثیر جوسازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی گری صخره شیشه‌ای کارکنان زن ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 103-112

10.30473/arsm.1970.6436

منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی؛ فاطمه موسوی نسب


277. تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر غلظت اندوتلین-1 و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان سالمند

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-104

محمد فرامرزی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ احمد قاسمیان


280. پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 93-98

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی


282. طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 119-135

معصومه حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمدعلی قره


283. ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 129-144

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ شمس الدین رضایی؛ مریم وطن دوست


284. بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 128-144

ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ عالیه مسکین


285. تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 127-138

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن


286. نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 127-137

غلامرضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی


287. کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 117-131

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ محمود گودرزی؛ علی منصف


289. رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 113-124

مرتضی رضایی صوفی؛ محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان


292. تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 97-106

صدیقه اسلامی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ ناهید قیصری


293. اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-113

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی


294. سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 117-126

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری


295. اعتباریابی پرسش‌نامۀ عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مشتریان ورزشی با رویکرد آمیختۀ بازاریابی

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 105-112

احمد تاری وردی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ حسین کردلو


298. تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدل SWOT-ANP

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 139-153

10.30473/arsm.2019.5851

رضا عباسی بختیاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


299. تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی: مدلی با رویکرد آمیخته

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 113-128

10.30473/arsm.1970.6435

سعید خانمرادی؛ سید نصرالله سجادی؛ شیرین زردشتیان


300. نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-104

سارا کشکر؛ مجتبی سلیمانی