تعداد مقالات: 308
78. بررسی نقش ورزش قهرمانی بر شاخص‏های توسعه اجتماعی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 35-47

علی قائدی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر


79. رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 37-46

فرشاد کلهر؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل عزیزی قرامحمدی


80. رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 37-45

آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی


82. نقش مد در گرایش دختران جوان به تناسب اندام و ورزش

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 33-41

سارا کشکر؛ نگار ستار؛ اکبر فرید فتحی


84. کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین ضریب نفوذ سازمان‌های ورزشی کارا در عملکرد سازمان‌های ورزشی ناکارا

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 33-41

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا


85. بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 27-38

میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت


90. موانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 43-56

10.30473/arsm.2019.5844

عبدالمهدی نصیرزاده؛ زهرا فراهانی؛ لیلا سلطانیان


93. تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 39-48

حمید قاسمی؛ مهوش نوربخش؛ اسماعیل سعدی پور؛ فاطمه صدیقی


95. بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مادة 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 33-42

هادی خلیلی؛ یونس محمدزاده؛ اکرم ماشاالهی؛ بهمن نیکخو


100. مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 55-66

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی