با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه تربیت بدنی

4 دانشگاه پیام نور

چکیده

سرعت بالای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپای ورزشی باعث شده است که تولید دانش درباره آن‌ها به همان سرعت رشد نکند و این امر نیز در برخی موارد منجر به شکست کسب‌وکارها شده است. هدف اصلی از اجرای این تحقیق، طراحی مدل بهبود سازوکارهای کسب‌وکارهای نوپای ورزشی بود. این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند معیارمحور و بر اساس مصاحبه‌های عمیق داده‌های تحقیق جمع‌آوری شد. بر اساس نظریه داده‌بنیاد و با رویکرد کلاسیک داده‌ها مورد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بهبود سازوکارهای کسب‌وکارهای نوپای ورزشی سه مقوله اصلی دخیل هستند که عبارت‌اند از: عوامل بهبوددهنده، عوامل ظرفیت ساز و عوامل شتاب‌دهنده. به‌صورت کلی می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که برای بهبود سازوکار کسب‌وکارهای نوپای ورزشی باید نگاهی کلان و سیستمی وجود داشته باشد و اگر بهبوددهنده‌ها و ظرفیت سازها در کسب‌وکارهای نوپای ورزشی وجود داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که به‌واسطه تعامل این دو، شتاب‌دهنده‌ها نمود و بروز داشته باشند و از این طریق روند رشد و فعالیت کسب‌وکارهای نوپای ورزشی ارتقاء یابد. بنابراین توصیه می‌شود ایده پردازان کسب‌وکارهای ورزشی برای شروع فعالیت‌هایشان این امر را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها