با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق از میان محورهای سه‌گانه مطالعات تلویزیونی یعنی مخاطبان، محتوای برنامه و نظام تولید (سطح سازمانی)، منظر سوم مورد تأکید قرار گرفته است و با بررسی نظام تولید برنامه‌های ورزشی در شبکه‌های سیما، تلاش شده تا معیارها و عوامل اثرگذار و مداخله‌گر به‌عنوان بخشی از نظام تولید تبیین گردد. زمینه این بررسی تئوری‌های مخاطب‌محور و رسانه‌محور است که مفاهیمی ‌مانند اصالت رسانه به‌عنوان منشاء تحول و تغییر، و یا در مقابل دیدگاه مخاطب‌محور، با اصالت دادن به مخاطب، وجود برنامه‌های ورزشی را به واسطه پاسخ به نیاز‌های مخاطب مطرح می‌کند. روش دستیابی به این مقصود، مطالعه کیفی بود که در آن با کارشناسان رسانه و اساتید مدیریت رسانه در سطوح مختلف، مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت تا از مجموع آن بتوان به چشم‌اندازی در حوزه ورزش رسانه‌ای دست یافت. از مجموع مباحث می‌توان نتیجه گرفت که شبکه ورزش باید به‌عنوان بدنه اصلی نظام ورزش رسانه‌ای (هسته مرکزی ورزش رسانه‌ای) در بین شبکه‌های سیما لحاظ شود و سایر شبکه‌ها باید به‌عنوان مکمل به فعالیت در حوزه ورزش بپردازند. در این راستا لازم است تا فرصت انتخاب بیشتری به مخاطبان داده شود و شبکه‌های سیما به دنبال تغییر ذائقة مخاطبان برای آشنایی و علاقه‌مندسازی رشته‌های مختلف ورزشی باشند و مجموعة متنوعی از رشته‌های ورزشی را به جامعه ارائه و عرضه کنند.
 

کلیدواژه‌ها