با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

لقمان کشاورز؛ سمیرا سرخوش

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعه آماری تحقیق شامل 345 نفر از مدیران، کارکنان و روسای تربیت بدنی شهرها و شهرستانهای استان کرمان بود که با توجه به اهمیت و تعداد محدود، در بخش مدیران ستادی همه 15 نفر، در بخش کارکنان و مشتریان بر ...  بیشتر

ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژی و برنامه های آینده

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 21-30

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز و استراتژی برنامه‌های آینده است. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه‌ی آماری پژوهش 70 نفر است که شامل مدیران فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای کمیته‌ها و انجمن‌های فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای هیئت‌های استان‌ها و اعضای شورای راهبردی فدراسیون ورزش همگانی ...  بیشتر

طراحی و تبیین مدل اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC

عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 31-42

چکیده
  هدف از انجام پژوهش طراحی و تدوین مدل اجرای استراتژی فدراسیون با رویکرد BSC بود. جامعه آماری پژوهش 90 نفر از اعضای مجمع عمومی فدراسیون ،‌متخصصین و خبرگان آشنا به امور فدراسیون بودند که از بین آنها برای بخش کمی 79 نفر و در بخش کیفی 11 نفر به طور هدفمند برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعت مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه محقق ...  بیشتر

وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته‌های ورزشی در شبکه‌های سیما ازدیدگاه متخصصان رسانه‌ای کشور

حمید قاسمی؛ عبدالله کرمی؛ فرشاد صادقی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 43-54

چکیده
  در این تحقیق از میان محورهای سه‌گانه مطالعات تلویزیونی یعنی مخاطبان، محتوای برنامه و نظام تولید (سطح سازمانی)، منظر سوم مورد تأکید قرار گرفته است و با بررسی نظام تولید برنامه‌های ورزشی در شبکه‌های سیما، تلاش شده تا معیارها و عوامل اثرگذار و مداخله‌گر به‌عنوان بخشی از نظام تولید تبیین گردد. زمینه این بررسی تئوری‌های مخاطب‌محور ...  بیشتر

بررسی دلایل و انگیزه های حضور فارغ التحصیلان رشته های غیرتربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی، از دیدگاه اساتید

مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 55-62

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه ها، دلایل و تاثیر حضور فارغ التحصیلان رشته های غیرتربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی بود. این پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) بود که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشکده ها و گروههای تربیت بدنی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 89-1388 بودند که تعداد ...  بیشتر

پیش بینی رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه های بازاریابی رابطه مند در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های ایروبیک زنان مشهد

سمیه افچنگی؛ سیده فریده هادوی؛ علیرضا الهی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 63-70

چکیده
    هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین بازاریابی رابطه مند با رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاه های ایروبیک زنان مشهد بوده است. به این منظور 300 مشتری زن از باشگاه های ایروبیک به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات لازم مربوط به ویژگی های فردی از طریق چک لیست و همچنین پرسشنامه بازاریابی رابطه مند کیم (2008) و 0.92=   α، ...  بیشتر

ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی در لیگ های حرفه ای فوتبال و والیبال ایران

مهرداد محرم زاده؛ روناک اکبری

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 71-78

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط بین وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی را مورد بررسی قرار دهد لذا جامعه آماری انتخاب شده برای این پژوهش شامل مدیرعامل ها، روابط عمومی، مدیر امور مالی و سرمربی تیم های حاضر در لیگ حرفه ای فوتبال و والیبال ایران می باشند. که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. جامعه آماری انتخاب شده به تعداد 130 پرسشنامه پاسخ ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مشتریان باشگاه های بدنسازی در ارتباط دهان به دهان

محمد خبیری؛ رزگار محمدی؛ رضا صادقی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 79-86

چکیده
    تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چهار متغیر اعتماد، تعهد، ارتباطات و تخصص بر کیفیت رابطه و تأثیر کیفیت رابطه بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی می پردازد. جامعة آماری مورد بررسی در این پژوهش، مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی مردان شهر تهران بودند که دست کم شش ماه سابقة فعالیت ورزشی داشتند. نمونة آماری 475 نفر ...  بیشتر

مقایسه استراتژی های مقابله با اضطراب رقابتی در ورزشکاران رزمی با توجه به سطوح مختلف موفقیت آنان در مسابقات

رضا صابونچی؛ فرخ کیا؛ سینا کوثری فرد؛ فرید کوثری فرد

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 87-92

چکیده
    تحقیق به مقایسه اضطراب رقابتی و استراتژی های کنار آمدن با آن در ورزشکاران رزمی در سه سطح قهرمانی استانی، ملی و بین اللملی پرداخته است. 403 نفر از ورزشکاران چهار رشته رزمی ووشو، جودو، تکواندو و کاراته که در مسابقات استانی، ملی و بین المللی دارای مقام قهرمانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، صفحه 93-98

چکیده
  هدف پژوهش پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان بود. طی یک تحقیق همبستگی از میان جامعه آماری مدیران ورزشی استان لرستان که تعداد آنها 95 نفر بود، حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 76 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی گلمن و اثربخشی سازمانی راتر پاسخ ...  بیشتر