با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

2 مدیریت MBAدانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها