با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل تدوین مقاله برای  فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 

نحوه ارسال مقاله:

ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس http://arsmb.journals.pnu.ac.ir  امکان پذیر است. لذا تقاضا می‌گردد از ارسال مقاله از طریق ایمیل و سایر روش‌هایی که قبلاً مرسوم بوده است خود‌داری فرمائید.

 

شرایط پذیرش مقاله

 الف – محتوا

 1- در جهت اهداف و محورهای فصلنامه باشد.

 2- جنبه علمی ‌و پژوهشی داشته باشد.

 3- حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

 4- در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).

ب – شکل ظاهری 

جهت کم شدن زحمت نویسندگان محترم، رعایت فرمت فصلنامه در هنگام ارسال مقالات ضروری نیست لذا مقاله را با فرمت موجود ارسال فرمایید. بدیهی است پس از تأیید داوران برای چاپ لازم است نویسندگان محترم مقالات را بر اساس فرمت اعلامی دبیرخانه فصلنامه تنظیم بفرمایند.

 

مقاله های ارسالی در دو فایل جداگانه شامل: مقاله اصلی و شناسه مقاله تنظیم شود

قابل ذکر است تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه هم الزامی است.

1- مقاله اصلی

 1- مقاله شامل عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی (3 تا 7 واژه)، طبقه بندی JEL سه مورد، مقدمه، ادبیات تحقیق، روش، نتایج برآورد، نتیجه‎گیری، فهرست منابع و پیوست‌ها باشد.

 2- مقاله در نرم‌افزار Microsoft Word 2003-2010 در اندازه کاغذ A4 تدوین ­شود.

 3- فاصله‌های متن مقالات از چهار طرف صفحه عبارتند از : Bottom: 2 cm, Top: 3.5 cm , Left: 2 cm , Right: 2 cm و مقاله دو ستونی با فاصله‌ی مساوی از لبه‌های راست و چپ کاغذ، عرض هر ستون 8 سانتیمتر، فاصله دو ستون 1 سانتیمتر ، فاصله سطرها سینگل (تک فاصله) و با تورفتگی پاراگراف چهار حرف تایپ می‌شود.

 4- عنوان مقاله فارسی با قلم B Zar ضخیم 13، نام نویسندگان با قلم B Zar ضخیم 10 و عنوان مقاله  لاتین با قلم Times New Roman ضخیم 13، نام نویسندگان با قلم Times New Roman ضخیم 11 باشد.

 5- تعداد کلمات چکیده حداقل 100 و حد‌اکثر 250 کلمه. عنوان چکیده فارسی با قلم B Zar ضخیم 10 و متن چکیده فارسی با قلم B Mitra نازک 10، عنوان چکیده لاتین با قلم Times New Roman ضخیم 10 و متن چکیده لاتین با قلم Times New Roman نازک 9 باشد.

 6- متن فارسی مقاله با قلم B Mitra نازک 12، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11. تیترهای داخلی مقاله با قلم B Mitra ضخیم 12، تیترهای فرعی با قلم  B Zar ضخیم 12 و فونت متن مقاله با قلم  B Lotus نازک 12 باشد.

 7- روش ارجاع داخل متون (APA) باشد، یعنی منابع مورد استفاده در متن به این صورت درج شود:

 نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، تاریخ انتشار و شماره صفحه (گودرزی، 1375: 11). در صورت تکرار بلافاصله همان منبع کلمه همان با شماره صفحه آورده شود.

 8- فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شکل زیر تنظیم گردد:

 الف) کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، تاریخ انتشار، شماره جلد.

 ب) مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، محل انتشار، شماره مجله و شماره صفحات.

 ج) مجموعه مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی گردآورنده، عنوان مجموعه مقالات، سال، شماره صفحات.

 د) پی‌نوشت‌های توضیحی در پایان همان صفحه آورده شود.

 9- کلیه مقالاتی که در آنها از روش‌های کمی ‌و تجربی استفاده شده، لازم است داده‌ها، پرسشنامه یا خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

2- شناسه مقاله

عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

نام و نام خانوادگی همه نویسندگان به ترتیب میزان سهم، مرتبه علمی، محل اشتغال یا تحصیل نویسنده، آدرس پستی، شماره ثابت و همراه همه نویسندگان،

مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

سپاسگذاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم میشود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نموده اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشته اندف سپاسگذاری گردد.

3- فرم تعهد

در زمان ارسال مقاله از طریق سامانه ارسال شود

 

*توجه فرمایید

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از تکمیل، در هنگام ثبت نام ارسال نماید.

- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در تعهدنامه ارائه شده به دفتر فصلنامه مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

- مقالات توسط هیئت تحریریه و با همکاری هیئت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط فصلنامه در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیئت تحریریه و داوران فصلنامه در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

 • گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیئت تحریریه توسط مدیر مسئول فصلنامه صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.
 • نکات مهم در ارسال مقاله

   این نشریه دو فایل دریافت می کند یک فایل با مشخصات کامل و یک فایل  که برای داوری ارسال می شود، در فایل مربوط به داور(فایل اصلی مقاله) از ذکر نام و نشان از جمله آدرس پست الکترونیک، شماره تماس، نام و نام خانوادگی که به نحوی ارتباط مقاله با نویسنده را روشن می نماید اجتناب شود.

  فرمت شکل ها و جدول ها در قالب نرم افزار  Word باشد و به مانند عکس ذخیره نشود.

  رفرنس دهی و فهرست منابع  بر اساس روش  APA (ارجاع دهی درون متنی و در قسمت منبع نویسی ذکر منابع به ترتیب حروف الفبای انگلیسی) تنظیم شده باشد.

  تأکید می شود: در فایل اصلی مقاله، مشخصات نویسندگان درج نگردد؛ بلکه در قالب فایلی مستقل، مشخصات کامل شامل: نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان و نیز تعیین نویسنده مسؤول، رتبه و گروه علمی، نام دانشگاه (هم فارسی و هم لاتین)، تلفن ثابت و همراه، نام دستگاه یا مؤسسه حمایت کننده (طرح های پژوهشی)، نشانی رایانامه (ایمیل) و نشانی پستیِ دقیق به سامانه نشریه ارسال شود.

  ضمناً رعایت منشور اخلاقی نشریات علمی-پژوهشی که بر روی سایت نشریه قرار دارد الزامی است.

  نظر به ضرورت ثبت کلیه مقالات و روند داوری انجام شده روی کلیه مقالات، شایسته است ارائه مقاله و یا درخواست هرگونه تجدید نظر صرفاً از طریق سایت به دبیرخانه نشریه منعکس شود و نشریه پاسخگوی تلفنی و شفاهی نخواهد بود.