دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، زمستان 1393، صفحه 11-136 
4. مدل‌سازی ارزش ویژۀ برند مبتنی بر هوادار(FBBE) باشگاه‌های فوتبال ایران

صفحه 51-64

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ محمد رسول خدادادی