با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بازاریابی ورزشی
رابطه شهرت سازمانی با وفاداری الکترونیک با میانجیگری رضایت و مدیریت تجربه مشتری از خرید الکترونیک در فروشگاه های اینترنتی لوازم ورزشی

آرش زمانی دهکردی؛ مهدی کهندل؛ پریوش نوربخش

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66238.3726

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه علی شهرت سازمانی بر وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی رضایت و مدیریت تجربه مشتری از خرید الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی لوازم ورزشی انجام شد. جامعه آماری شامل مشتریانی است که تجربه خرید لوازم یا دریافت خدمات از فروشگاه های ورزشی اینترنتی را داشته اند. اطلاعات مدنظر از تعداد 492 نفر و از طریق ابزارهای ...  بیشتر

رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان استان گلستان با نقش میانجی سرزندگی

حمیدرضا تهمتن؛ مهدی کهندل؛ مهوش نوربخش

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9939

چکیده
  چکیدهبا وجود پیامدهای بسیار مثبت جسمی و روانی ورزش سبز، توجه چندانی به فرهنگ‌سازی این فعالیت نشده و مشارکت شهروندان در فعالیت‌های بدنی همگانی با وجود پارک‌های تفریحی- ورزشی بسیار ناچیز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان با نقش میانجی سرزندگی از دید کمی و کیفی است. به این منظور، طی چند مرحله ...  بیشتر

تحلیل انگیزه بینندگان برنامه‏ های ورزشی از طریق رسانه‏ های سنتی و نوپدید

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 125-137

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5850

چکیده
  درک درست و صحیح از رفتار مصرف‏کنندگان، یکی از عوامل اصلی در استراتژی بازاریابی شرکت‏ها و سازمان‏های تجاری موفق است. هدف این مطالعه تحلیل انگیزه بینندگان برنامه‏های ورزشی از طریق رسانه‏های سنتی و نوپدید  است. پس از شناسایی متغیرهای برانگیزاننده بینندگان برنامه‏های ورزشی 9 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه ...  بیشتر