تعداد مقالات: 308
201. ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس (مطالعه موردی استان مازندران)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 77-86

طاهره ابراهیمی پور؛ سعید امیرنژاد؛ سیدعماد حسینی؛ مازیار کلاشی


202. تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 79-91

حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار


203. ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 71-77

بهرام یوسفی؛ مهین صیادی؛ همایون عباسی؛ کامران عیدی پور


205. تجزیه تحلیل فاکتورهای اثرگذار با نقش میانجی‌گری نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 81-88

وحید حافظی؛ فاطمه عبدوی عبدوی؛ سجاد پاشایی؛ محمد رسول خدادادی


206. تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 75-86

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی


207. مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‏‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‏‌ای ورزش بانوان

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 72-82

مونا گلنبی؛ معصومه حسینی؛ مرتضی رضایی صوفی


210. تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 75-84

10.30473/arsm.2019.27517.2248

مهری صفرنژاد؛ عبدالمهدی نصیرزاده


212. تعیین درجه اهمیت استراتژی‏های بازاریابی باشگاه‏های لیگ برتر فوتبال با روش AHP

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 95-105

10.30473/arsm.2019.5848

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


213. مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 77-87

10.30473/arsm.2019.33155.2671

اسیه قربانیان رجبی؛ مهدی طالب پور؛ گیوم مقتینو؛ گیوم بوده؛ آذر کفاش پور


216. رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهراهواز

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 73-80

محمدعلی قره؛ محمدحسن فردوسی؛ فاطمه سادات مرعشیان


218. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مشتریان باشگاه های بدنسازی در ارتباط دهان به دهان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 79-86

محمد خبیری؛ رزگار محمدی؛ رضا صادقی


219. مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 99-112

ژاله معماری؛ مهرزاد حمیدی؛ طاهره سیفی


220. بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 91-109

صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ رحیم رسولی


223. تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 103-114

رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی


224. تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی ورزشی بر وفاداری عوامل توزیع

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 101-114

سمیه خلیلی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان


225. تحلیلی بر عمل کرد طرح سباح در آموزش مهارت های شنا بین دانش آموزان و موانع اجرای بهینه این طرح از دیدگاه مربیان و کارشناسان

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 95-104

اسکندر حسین پور؛ میر محمد کاشف؛ محسن وحدانی؛ یوسف منگشتی جونی