کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 75-86

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی


4. تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 23-33

میترا محمدی؛ محمدامین صیادی؛ میرحسن سیدعامری


5. ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 129-144

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ شمس الدین رضایی؛ مریم وطن دوست