دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، بهار 1393، صفحه 11-152 
2. بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

صفحه 23-36

عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی


4. مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

صفحه 55-66

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی


7. ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن)

صفحه 91-102

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ فرهاد نظری؛ کامران عیدی پور؛ ابوذر سوری