با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی

زینب آنت؛ محمدحسین رضوی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 117-130

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.48956.3052

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به‌صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به‌صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از ...  بیشتر

طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی

فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ محمد فارسیجانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5846

چکیده
  سازمان‏ها به‏منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر با سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان‏پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه‏های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، ...  بیشتر

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 71-80

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های گروهی(تلویزیون، رادیو و روزنامه) در گرایش مردم  به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی در شهر بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ افرادی که به طور منظم و دائم در ایستگاه­های ورزش همگانی شهر بابلسر فعالیت می کردند، تشکیل می دادند که به طور تقریبی ...  بیشتر