با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
علم‌سنجی پژوهش‌های منتشرشده در نشریه تحقیقات کاربردی در مدیریت ورزشی، با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ علمی

مصطفی اخوان صفار؛ محمد محسن صدر؛ سید علی لاجوردی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9007

چکیده
  علم‌سنجی یکی از راه‌های مرسوم برای ارزیابی‌های علمی است. استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ به‌عنوان روشی مناسب برای ترسیم ساختار علمی حوزه‌های تخصصی و شبکه هم رخدادی واژگان و هم نویسندگی پژوهشگران، در سال‌های اخیر مطرح‌شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر تحلیل مبتنی بر شبکه مجموعه مقالات منتشرشده در نشریه تحقیقات کاربردی در مدیریت ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)

زهراسادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار؛ عادل رحمان پور

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7625

چکیده
  استارتاپ ها نقش اساسی در کاهش بحران بیکاری و رشد اقتصادی کشورها را دارا هستند. دولت ها از اوایل قرن بیستم، به استارتاپ های دانشجویان دانشگاه روی آوردند. پژوهش ها و تجربیات میدانی عدم شکوفایی استارت اپ ها دانشجویی در دانشگاههای کشور را بیان می کند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی ...  بیشتر