دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، بهار 1398، صفحه 11-120 (بهار98) 
4. تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 47-56

10.30473/arsm.2019.5707

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


8. طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

صفحه 87-98

10.30473/arsm.2019.37234.2582

احسان ططری؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان