با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی

زینب آنت؛ محمدحسین رضوی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 117-130

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.48956.3052

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به‌صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به‌صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از ...  بیشتر

بررسی میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز

محمدعلی قره؛ زیبب آنت؛ امید جمشیدی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 11-19

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.20481.1990

چکیده
  هدف از این تحقیق سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز است. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده‏ها، میدانی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران

زینب آنت؛ فرخ کیا؛ امید جمشیدی؛ علیرضا زند

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 97-106

چکیده
  مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان و کسب رضایت آنان به کار می‌رود. از این رو هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی می‌باشد. برای نیل به این هدف کارکنان، ...  بیشتر

ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی

زینب آنت؛ سید نصر الله سجادی؛ محمد خبیری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 11-24

چکیده
  ملی‌گرایی مصرف‌کننده نوعی اولویت قائل شدن برای محصولات داخلی بر مبنای احساسات ملی‌گرایانه و موضوع بسیاری از تحقیقات در سال‌های اخیر بوده است. در همین راستا، در تحقیق حاضر 278 نفر از میان 965 دانشجوی دورة کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه‌های منتخب شهر تهران و کرج با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ...  بیشتر