با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی توسعه پایدار گردشگری ورزشی استان گیلان با استفاده از روش پرسکات آلن (مطالعه موردی: شهرستان‌های تالش-فومن- لاهیجان- شفت)

محمد دهشتی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ مهدی فتاح زاده فشخامی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 61-73

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9022

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پایداری گردشگری ورزشی استان گیلان از دیدگاه گردشگران ورزشی و جامعه میزبان بود. جامعه آماری کلیه ساکنان محلی (جامعه میزبان) و گردشگران‌ورزشی بودند که به استان گیلان (شهرهای فومن، شفت، لاهیجان، تالش) سفر کرده بودند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها 400 پرسشنامه توزیع و در نهایت 392 پرسشنامه تکمیل شد. جهت تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی براساس تئوری استفاده و رضایت مندی

محمد دهشتی؛ حسین علی محمدی؛ جواد ادبی فیروزجاه

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8531

چکیده
  علایق روزافزون به بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی در صنعت ورزش بخصوص در بین مجموعه‌های تفریحی ورزشی، موجب شد تا این پژوهش با هدف نفش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی را با رویکرد استفاده و رضایتمندی مورد بررسی قرار دهد .به منظور گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه پژوهش بین 393 نفر از مشتریان ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیأت‌های ورزشی استان قم

محمد علیمردانی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ روح اله رمضانی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 49-59

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6804

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته‌نگر است که اطلاعات به‌صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت‌ ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده گردید. داده‌های مربوط به سال 1392 هیئت‌ها جمع‌آوری گردید. به‌منظور ...  بیشتر