با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

مولود فتحی؛ سید طاهره موسوی راد

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 49-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تبریت بدنی و علوم ورزشی صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و از نوع مطالعات پیمایشی است که به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های استان اصفهان بود که از این بین 391 ...  بیشتر

تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال ایران

لیلا قربانی؛ مرجان فراهانی؛ لقمان کشاورز

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 25-37

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6810

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال باشگاهی در ایران بود. جامعه آماری مسئولان برگزاری مسابقات و کادر فنی تیم‏های والیبال لیگ برتر و دسته یک مردان باشگاه‏های ایران در سال‏های 95 و 96، در مجموع 149 نفر بودند که تعداد نمونه‏ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای ...  بیشتر

بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان

رضا اندام؛ مرتضی عسگری؛ میترا سلیمی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده­است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تربیت‌بدنی تشکیل می­دادند که در نهایت 151 نفر (دانشجویان دختر و پسر) به صورت تصادفی از 5 دانشگاه به عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌‌آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر