تعداد مقالات: 308
152. طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 69-84

10.30473/arsm.2019.5846

فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ محمد فارسیجانی


154. نقش ارتباطات غیر کلامی مدرسین واحد تربیت بدنی دانشگاه بر پاسخ های هیجانی و رضایتمندی دانشجویان

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 59-70

10.30473/arsm.1970.6434

فرزانه صالحی مقدم؛ وحید ساعت چیان؛ مهدی اصفهانی؛ بهادر عزیزی


159. مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 75-84

لقمان کشاورز؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید محمد انصاری


160. بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 67-78

مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی


164. کاربرد نظریۀ خودمختاری در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 77-88

مالک احمدی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ وحیده معصومی


165. تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 77-84

حسن پورسلطانی زرندی


166. نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 71-80

مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


167. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان فدراسیون های موفق با اثربخشی فدراسیون

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 75-84

مجید رئیسیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهدی جوکار


168. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفته در ورزش

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 75-86

ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر


170. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام‎نور

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 65-74

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ سیده فریده هادوی؛ منوچهر ططری


171. موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 73-82

اسماعیل شریفیان؛ محمد حسین یوسفی زرندی؛ کوروش قهرمان تبریزی


172. بررسی مقایسه ای هویت ورزشی هندبالیست های لیگ حرفه ای ایران و رفتار رهبری مربیانشان بر اساس عملکرد تیمی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 63-75

مهرعلی همتی نژاد طولی؛ شهرام شفیعی کردشولی؛ مهدی حاجی آبادی


173. بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشی پیست‌های اسکی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 65-78

احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ مجید حسینی


174. ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 61-70

قدرت الله باقری؛ آزیتا شهپرتوفیق؛ مجتبی طریفی؛ ابراهیم دلدار