دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، تابستان 1398، صفحه 11-120 (تابستان 98) 
4. تدوین نظام نامه اخلاقی ورزشکاران فدراسیون کشتی جهموری اسلامی ایران

صفحه 57-68

10.30473/arsm.2019.5845

فرزین مرادیان فارسانی؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان


9. تحلیل انگیزه بینندگان برنامه‏ های ورزشی از طریق رسانه‏ های سنتی و نوپدید

صفحه 125-137

10.30473/arsm.2019.5850

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی