با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بازاریابی ورزشی
ارزش‌گذاری اقتصادی باشگاه فوتبال استقلال تهران مبتنی بر تمایل به پرداخت با استفاده از روش CVM

مهدی جوکار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمود مرادی؛ محمد حسن قلیزاده

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 48-31

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9915

چکیده
  هدف این پژوهش ارزش‌گذاری اقتصادی باشگاه فوتبال استقلال تهران با روش ارزش‌گذاری مشروط بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی انتخاب دوگانه دوبعدی جمع‌آوری شد. بر اساس جدول نمونه‌گیری میشل و کارسون 942 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس مدل رگرسیون لوجیت به روش forward LR تمایل به پرداخت افراد جهت ارزش‌گذاری ...  بیشتر

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ لیلا آسایش

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 111-122

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.36642.2558

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره­کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی می‌باشد. نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و شامل تمامی مدیران، معاونین و کارکنان اداره­کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند (224N=) که در نهایت 213 نفر (95%) در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق، ...  بیشتر

ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش

رحیم رمضانی نژاد؛ فاطمه جعفری چمدانی؛ حسین سپاسی؛ کاظم هژبری

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 21-31

چکیده
  آگاهی از درک و نگرش دانش‌آموزان دختر نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش مدرسه بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی آنها در فعالیت‌های حرکتی است و سهم عمده‌ای در توسعة سبک زندگی فعال زنان آینده جامعه دارد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش بود. جامعة آماری پژوهش را کلیة دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ...  بیشتر

مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار بر اساس مدل TPSR

رحیم رمضانی نژاد؛ سمانه نظری؛ مینا ملائی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 97-108

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار براساس مدلTPSRبود. از میان کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر رشت(6882 نفر)، بر اساس جدول مورگان، 357 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی خوشه ای در پژوهش شرکت کردند که مسئولیت پذیری آنان به وسیله 357 نفر از والدین، 44 معلم تربیت بدنی و 69 معلم ...  بیشتر