با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تعیین ابرکارآیی و شناسایی عوامل خروجی نامطلوب فدراسیون‌های المپیکی ایران

محمد علیمردانی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 45-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.48150.3028

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین ابرکارآیی و شناسایی عوامل خروجی نامطلوب فدراسیون‌های المپیکی کشور بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته‌نگر است که اطلاعات به-صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 25 فدراسیون المپیکی کشور بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل شمار استفاده گردید. داده‌های مربوط به سال 1395 این فدراسیون‌ها ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیأت‌های ورزشی استان قم

محمد علیمردانی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ روح اله رمضانی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 49-59

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6804

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته‌نگر است که اطلاعات به‌صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت‌ ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده گردید. داده‌های مربوط به سال 1392 هیئت‌ها جمع‌آوری گردید. به‌منظور ...  بیشتر

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

محمد علیمردانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 25-35

چکیده
  هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این تحقیق در شمار تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بودند که تعدادشان 55 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار ...  بیشتر