با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تأثیرسبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده

محمدرضا خلیلی؛ رضا اندام؛ مجتبی رجبی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8998

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت‌بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم‌افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

رویکردی نوین در طراحی پرسش نامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

مجتبی ظریفی؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رضا شیخ

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 43-55

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکردی نوین در طراحی پرسش‌نامة ارزیابی‌عملکرد منابع‌انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. جامعة ‌آماری این مطالعه را کلیة منابع‌انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (840= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 260 نفر به عنوان نمونه در ...  بیشتر

تحلیل رابطۀ هوش‌فرهنگی و انگیزه توفیق‌طلبی داوطلبان رویدادهای ورزشی

سمیرا فیضی؛ امیر منتظری؛ رضا اندام؛ مهرزاد حمیدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطۀ ابعاد هوش فرهنگی با انگیزه توفیق‌طلبی نیروهای داوطلب در رویدادهای ورزشی است. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیۀ نیروهای داوطلب شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور بودند. به ‌دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به ‌صورت ...  بیشتر

بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان

رضا اندام؛ مرتضی عسگری؛ میترا سلیمی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده­است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تربیت‌بدنی تشکیل می­دادند که در نهایت 151 نفر (دانشجویان دختر و پسر) به صورت تصادفی از 5 دانشگاه به عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌‌آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر

رابطه بین استقلال شغلی و استرس معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار

رضا اندام؛ مهناز اسعدی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، ، صفحه 52-63

چکیده
  بررسی های متعدد نشان داده اند که معلمان تربیت بدنی در معرض عوامل استرس زای شغلی هستند، برخی از این عوامل به محیط شغلی مربوط بوده که می توانند آثار نامطلوبی بر سلامتی و نقش تربیتی آنان داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استقلال شغلی با استرس شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. ...  بیشتر