با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آسیب شناسی پرونده‌های حقوقی ناشی از فعالیت‌های ورزشی

کیوان رستمی اقدم؛ احمد محمودی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66045.3721

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های پرونده‌های حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های اکتشافی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آمیخته بود که از روش شناسی کیو به عنوان روش اصلی تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

شناسایی ویژگی های مؤثر در شکل‌گیری تیم های موفق ورزشی

علی خزائی؛ سارا کشکر؛ احمد محمودی؛ معصومه جمالی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9006

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، کاوش ویژگی‌های مؤثر در شکل‌گیری تیم-های موفق ورزشی بود. روش تحقیق مورداستفاده به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تیم‌ها و گروه‌های ورزشی موفق در عرصه‌های علمی، نشریات، گردشگری ورزشی، رسانه شنیداری و تصویری بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند ...  بیشتر

پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش

سلمان علوی؛ مهدیه پورزارع؛ فرزاد غفوری؛ احمد محمودی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 115-125

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7985

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب‌نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع ...  بیشتر

بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشی پیست‌های اسکی

احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ مجید حسینی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 65-78

چکیده
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که هدف آن بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست‌های اسکی بودند که حداقل 3 مرتبه در سال به این پیست‌ها مراجعه داشتند. بنابراین با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، برای بدست آوردن حجم نمونه از رابطه حجم ...  بیشتر

استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی

احمد محمودی؛ جلیل یونسی؛ محمد حسن متقی شهری؛ جواد شهلائی باقری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 57-71

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک شهر تهران تشکیل می‌دادند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مراکز را دارا بودند (100000=N). با استفاده از جدول مورگان، 417 نفر از مشتریان که حائز شرایط لازم بودند، با استفاده ...  بیشتر

نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی – تفریحی

ایوب اسلامی؛ احمد محمودی؛ محمد خبیری؛ سید مهدی نجفیان رضوی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 89-104

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی تفریحی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر مشهد بودند که در 3 ماهه دوم (تابستان) سال 1392 در بوستان های شهر مشهد به ورزش های همگانی و تفریحی می پرداختند. به دلیل ...  بیشتر